Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Algemene Voorwaarden FRENDZ Ambassadeurs

1. Introductie Frendz Ambassadeurschap

In deze Algemene Voorwaarden wordt uitgelegd wat FRENDZ is en wat het inhoudt om FRENDZ ambassadeur te zijn. Daarnaast wordt uitgelegd waarom er bepaalde gegevens van je nodig zijn en waar deze voor worden gebruikt. Tot slot zijn er een aantal afspraken waar je je als FRENDZ ambassadeur aan moet houden.

Aanmelden als FRENDZ ambassadeur kan vanaf 16 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan eerst toestemming aan je ouders.

2. FRENDZ in het kort:

FRENDZ staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de naam FRENDZ B.V. met KvK nummer 76973891. Het kantooradres is: Diemermere 1, 1112TA in Diemen.

FRENDZ is een community van social talenten die houden van social media (waaronder Instagram en/of TikTok), influencen en natuurlijk FRENDZ. FRENDZ is erop gericht om je hier zoveel mogelijk van te laten zien, over te leren en mee bezig te laten zijn. Zo biedt FRENDZ promotionele samenwerkingen met merken aan voor haar ambassadeurs (hierna: “campagne”). Daarnaast leert FRENDZ je tegelijkertijd hoe je deze het beste kunt uitvoeren. Ook kun je nieuwe FRENDZ uit onze community leren kennen. We proberen FRENDZ zo leuk mogelijk voor iedereen te maken. Je kunt aan alles waar FRENDZ je voor vraagt meedoen, maar dit is nooit verplicht. Zo bepaal je zelf hoe betrokken je bent.

3. Vereisten FRENDZ Ambassadeurschap

Om FRENDZ ambassadeur te worden moet je een organisch gegroeid Instagram account hebben met tenminste 1.000 volgers en/of een TikTok account met tenminste 10.000 volgers. Organisch betekent dat je geen volgers mag hebben gekocht, alleen échte volgers dus. Ook moet je account op ‘openbaar’ staan en tenminste 3 foto’s of videos bevatten. FRENDZ controleert bij iedereen of dit inderdaad het geval is. FRENDZ behoudt zich het recht om aanmeldingen af te wijzen als zij vindt dat de vereisten niet worden behaald.

4. Verzamelen persoonsgegevens

Het is voor FRENDZ noodzakelijk om meer over jou als ambassadeur te weten. Zo kunnen we je betrekken bij gerichte campagnes, bijvoorbeeld op basis van woonplaats, leeftijd, geslacht, aantal volgers, voorkeuren en/of interesses. Daarnaast hebben we jouw Instagram en/of TikTok accountnaam nodig om te controleren of je voldoet aan de hierboven genoemde vereisten om aan te melden. Tot slot hebben we jouw e-mailadres nodig. Zo houden we je op de hoogte van nieuwe promotionele samenwerkingen.

5. Wie ziet jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor werknemers van FRENDZ B.V. die deze voor het opzetten en uitvoeren van campagnes nodig hebben.

Daarnaast kan FRENDZ jouw gegevens delen met het merk of bedrijf waarvoor jij actief (via E-mail of Instagram DM) heb aangegeven voor te willen promoten. De reden hiervoor is dat FRENDZ samen met het bedrijf kan afstemmen welke ambassadeurs worden gekozen voor de campagne. 

FRENDZ draagt zorg en houdt toezicht dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en door andere partijen worden ingezien dan hierboven beschreven

6. FRENDZ campagnes

Als FRENDZ Ambassadeur krijg je de kans om merken te promoten door mee te doen met FRENDZ campagnes. FRENDZ scout en selecteert de juiste ambassadeurs per campagne, zorgt voor een overzichtelijke briefing en houdt gedurende de campagne bij dat de deadlines en afspraken worden nagekomen.

Je ontvangt altijd een vergoeding voor jouw deelname aan een campagne. Dit is afhankelijk van het merk dat je promoot en wordt altijd voordat je je aanmeldt bekendgemaakt. Zo kun je per campagne bepalen of het bij jou past en je mee wilt doen. Je meldt je aan voor een campagne door een e-mail te sturen naar collaborations@frendz.nl of een DM bericht naar de @FRENDZonTour Instagram. 

Pas na een officieel bericht vanuit FRENDZ ben je aangenomen voor de campagne en ontvang je verdere informatie over het uitvoeren van de campagne en de vergoeding.

7. Afspraken omtrent campagnes

Een FRENDZ campagne is een serieuze samenwerking met een bedrijf of merk. Als je hebt aangegeven mee te willen doen met een FRENDZ campagne en je hiervoor wordt geselecteerd, gelden er een aantal regels voor jou als ambassadeur en voor ons als FRENDZ. Zo maken we er samen een succes van!


Verplichtingen FRENDZ:

  • Contactpersoon gedurende de gehele campagne voor ambassadeur
  • Opstellen en toesturen van een briefing naar ambassadeur waarin de gehele campagne inclusief deadlines staat beschreven.
  • Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van de vergoeding voor de ambassadeur. Bij vertraging en/of schade zullen FRENDZ en ambassadeur in gesprek gaan voor een goede oplossing.

Verplichtingen ambassadeur:

  • Het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de campagne volgens de richtlijnen en deadlines uit de briefing.
  • Indien de richtlijnen en/of deadlines niet kunnen worden behaald, laat je dit voor start campagne weten aan FRENDZ via een email of DM. Eventueel ontvangen producten worden direct en op eigen kosten geretourneerd.
  • Het is niet toegestaan om de campagne door iemand anders te laten uitvoeren.
  • De briefing en andere berichtgeven die je van FRENDZ ontvangt mag niet met anderen worden gedeeld.

Worden een of meerdere afspraken niet nagekomen? Dan kan FRENDZ besluiten jouw FRENDZ ambassadeurschap op te zeggen.

8. Vrijwaring content

Tijdens FRENDZ campagnes maak jij als ambassadeur content ter promotie van een merk of bedrijf. Zowel FRENDZ als het merk of bedrijf waar de campagne wordt uitgevoerd mogen deze content commercieel inzetten. De commerciële inzet van de content is beperkt tot online uitingen op social media (posten op eigen account) en de website. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden geef je aan hiermee bekend te zijn en geef je jouw goedkeuring voor het commercieel gebruik van jouw content door FRENDZ en merk.

9. Stoppen als FRENDZ Ambassadeur

Heb je besloten om geen FRENDZ ambassadeur meer te willen zijn? Stuur dan een e-mail naar collaborations@frendz.nl met onderwerp ‘Ik stop als FRENDZ ambassadeur’. We zullen binnen 14 dagen al jouw gegevens verwijderen en dit per e-mail aan jou bevestigen.